2.12.14 Samotność przychodzi wtedy kiedy kogoś brak
Kogoś jednego którego obecność wydaję się konieczna

(Śliwonik)